Stavebné akcie na komunikáciach

Október 2001 / Prečítané 2191 krát
V tomto období boli v našom meste realizované alebo dokončujú sa tieto stavebné akcie:
Na Družstevnej ulici v grinavskej časti bola ukončená dažďová kanalizácia v dĺžke 150 metrov, s vyústením do Rakovho potoka cez tzv. lapač olejových produktov. Náklady na túto stavbu, ktorú vykonal Dubystav s.r.o. Pezinok, boli vyše 700 tisíc korún.
Realizuje sa tiež výstavba riadenej svetelnej križovatky na uliciach Holubyho - Jesenského - Moyzesova. Stavba má byť ukončená do 15. novembra. Dodávateľom je bratislavská firma Ardos AZ, spol. s r.o. Náklady predstavujú takmer 1,5 mil. Sk. Súčasne sa budujú tri svetelné priechody v grinavskej časti - pri zastávke SAD (pošta), vyústení Hurbanovej a Cintorínskej ulice na hlavnú cestu a pri Obchodnej akadémii. Náklady na tieto stavby, ktoré tiež realizuje firma Ardos AZ, sú vyše 1,3 milióna korún. Termín ukončenia je 19.11. 2001.
Na Novomeského ulici na sídlisku Sever bola vykonaná úprava dopravného riešenia osadením značiek a dvoch retardérov, čím sa malo dosiahnuť spomalenie rýchlosti prechádzajúcich motorových vozidiel. Úpravy v náklade 190 tisíc Sk realizovala firma Petmas.
Na miestnej komunikácii pri pezinskom cintoríne v októbri položili pracovníci firmy Petmas zámkovú dlažbu v dĺžke 150 metrov. Súčasne tu bola urobená nová kanalizácia a vonkajšie osvetlenie. Celkové náklady na túto stavbu sú takmer 3 milióny Sk.

Ohodnoťte článok: