Mesiac úcty k starším

Október 2001 / Prečítané 18122 krát
  Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Tak ako sa končí leto a začína sa jeseň. Nedá sa tomu vyhnúť. Sem-tam niečo bolí, objaví sa vráska, skôr, či neskôr obelejú vlasy. Človek sa ocitne v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do minulosti.
Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším, ak o to stoja. Napokon vďačíme im za život.
Aj v tomto roku, v rámci Mesiaca úcty k starším, sa konalo u nás viacero podujatí v kluboch dôchodcov a na školách.
Celomestské oslavy sa uskutočnili 19. októbra v Dome kultúry. Ich organizátorom už tradične bol Mestský úrad, sociálna komisia MsZ a Kultúrne centrum Pezinok. Tentoraz pozvanie na stretnutie smerovalo cestou mestských médií všetkým pezinským dôchodcom.
Prítomní si najskôr vypočuli úvodný príhovor viceprimátora Olivera Solgu, potom si pozreli umelecký program Mariky Godovej-Jančiovej a jej hosťa. Vďaka niekoľkým sponzorom mohli organizátori poskytnúť účastníkom aj malé občerstvenie.