Pozor na nákazu!

Marec 2001 / Prečítané 2071 krát
   Zástupca prednostu Okresného úradu Pezinok Igor Lacko nás informoval, že 7. marca zasadala Okresná protinákazová komisia (OPK), ktorá sa zaoberala nákazovou situáciou v okrese a výskytom tzv. choroby šialených kráv (BSE) a slintačky a krívačky (SLAK) v niektorých európskych krajinách.

Zástupca Regionálnej veterinárnej správy informoval, že v rámci okresu, ani v celej Slovenskej republike, nebol zistený výskyt týchto chorôb. Situáciu monitorujú, ohrozeným zvieratám odoberajú vzorky krvi, všetky výsledky boli zatiaľ negatívne.
Aj napriek tomuto stavu OPK prijala nevyhnutné opatrenia, aby sa zabránilo zavlečeniu BSE a SLAK do našich chovov, pretože ako je známe v Anglicku a susedných krajinách ochorenie spôsobilo obrovské škody.
Preventívne opatrenia smerujú k poľnohospodárskym podnikom, chovateľom a spracovateľom. Pred vchodmi do areálov živočíšnej výroby a do spracovateľských podnikov musia byť umiestnené dezinfekčné brody a rohože, musia sa vykonávať dezinfekčné postreky áut a platí zákaz vstupu cudzích osôb do týchto objektov. Sprísňuje sa samotné vyšetrenie zvierat.
Viaceré úlohy sú aj pre obce a mestá, ktoré majú zabezpečiť informovanie občanov, aby chránili svoje chovy pred zavlečením nákazy (cudzie návštevy, skrmovanie len prevarených pomyjí a pod.).
Regionálna veterinárna správa vydala opatrenia i proti moru ošípaných, ktorý postihuje ošípané a diviaky. Týka sa obmedzenia vstupu do objektov živočíšnej výroby, prepravy zvierat, dezinfekcie, vhodného kŕmenia atď.
Na základe informácie Regionálnej veterinárnej správy bude v dňoch 17.3.-14.4. t.r. v okrese vykonaná letecká orálna vakcinácia proti besnote. Práce budú robiť za vhodného počasia a vždy v sobotu. Vakcína LYSSAVAC je v tvare pologule, v reze je homogénna, hnedozelenej farby. Má výraznú chuť rybieho mäsa. Pri bežnom zaobchádzaní je pre človeka neškodná. V prípade, že by sa však dostala do kontaktu so sliznicou alebo čerstvým poranením, je potrebné vyhľadať lekára.

Ohodnoťte článok: