Výtvarná súťaž

Marec 2001 / Prečítané 2149 krát
  Ministerstvo vnútra SR a Národ-né osvetové centrum Bratislava vyhlásili IV. ročník výtvarnej súťaže Polícia očami detí. Súťaž v kategóriách maľba, kresba, koláž a priestorová práca je určená pre deti materských a základných škôl a iných detských zariadení, podľa veku detí 3-6 rokov, 6-8, 9-11 a 12-15 rokov.
Autor môže poslať maximálne dve práce (škola 5 prác) v najväčšom rozmere A 2. Uzávierka súťaže je 30. 4. 2001. Najlepší autori dostanú hodnotné vecné ceny.
Výtvarné práce, označené na obálke heslom Polícia očami detí, treba poslať na adresu: Oddelenie pre tlač, informácie a spoluprácu s verejnosťou, Kancelária ministra vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.
Štatút súťaže si môžete pozrieť aj v našej redakcii.

Ohodnoťte článok: