Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat

RK / Marec 2001 / Prečítané 2017 krát
  Na základe oznámenia Regionálnej veterinárnej správy so sídlom v Senci o zákaze presunu hospodárskych zvierat vnímavých na SLAK (slintačku a krívačku) vyzývame občanov, ktorí na rok 2001 nemajú splnenú oznamovaciu povinnosť hospodárskych zvierat v súlade s VZN MsZ č. 9/99 o usmerňovaní a evidencii chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach, aby to urobili vo vlastnom záujme najneskôr do 15.4. 2001.
Evidenciu hospodárskych zvierat vedie Mestský úrad, oddelenie životného prostredia. Chovateľ je povinný zahlásiť chov do 30 dní od jeho začatia a potom každý rok do 31.3. Povinnosť evidencie chovu sa vzťahuje na tieto hospodárske zvieratá: kôň, osol, mulica, hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy.
Bližšie informácie poskytne Mestský úrad Pezinok, oddelenie životného prostredia, číslo dverí 30, číslo tel. 0704/6901150.

Ohodnoťte článok: