Výberové konanie

Marec 2001 / Prečítané 2056 krát

   Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na výkon technického dozoru stavby: Rekonštrukcia Starej radnice v Pezinku. Dodanie služby je podmienené splnením odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 136/ 1995 Z.z. na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/ 1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Termín realizácie stavby: 04/2001 - 08/2002.
Podklady a podmienky prihlásenia do výberového konania si záujemcovia môžu prevziať na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. č. 7, oddelenie výstavby, II. posch. č. dv. 33, od 26.3. 2001 počas stránkových hodín. (tel.: 0704/ 6901 141)


Ohodnoťte článok: