Z úcty k osobnostiam

Ing. Eva Lupová / Marec 2001 / Prečítané 2065 krát
  Pravidelní návštevníci už asi na mestskom cintoríne na Seneckej ulici zaregistrovali novú informačnú tabuľu a systém smeroviek. Tieto nové prvky slúžia na lepšiu orientáciu tých, ktorí sa chcú pokloniť pamiatke významných osobností pochovaných v Pezinku. Samospráva mesta, z ktorej iniciatívy sa tento počin uskutočnil, aj takýmto spôsobom prejavuje úctu k ľuďom, ktorí sa v našom meste narodili alebo v ňom žili. Súčasťou prvej etapy značenia je šestnásť hrobov. Mesto Pezinok ďakuje za spoluprácu Jaroslavovi Zápražnému zo Slovenského Grobu, ktorý zhotovil orientačnú mapu a Jánovi Antalovi z Pezinka, autorovi kovových prvkov.

Ohodnoťte článok: