NAJZÁVAŽNEJŠIE TRESNÉ ČINY - NÁSILNÁ KRIMINALITA

at / Marec 2001 / Prečítané 4824 krát
Na území okresu Pezinok sa v uplynulom roku stalo 959 trestných činov, z ktorých polícia objasnila 547. Pracovníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku teda objasnili 57 percent trestných činov, čo ich zaraďuje na prvé miesto v rámci Bratislavského kraja.
V porovnaní s rokom 1999 počet všetkých trestných činov klesol o 14, pričom napríklad na úseku majetkovej kriminality až o 57 a násilných trestných činov o 20 prípadov. Len na úseku ekonomickej kriminality sme zaznamenali nárast počtu trestných činov o 12 a mravnostných trestných činov o 6.
Na úseku majetkovej kriminality evidujeme za uplynulý rok 575 trestných činov, čo predstavuje 60 percent všetkých spáchaných trestných činov. Z uvedených prípadov bolo 207 objasnených. Spôsobená bola hmotná škoda viac ako 62 miliónov Sk. Páchatelia sa najviac zameriavali na krádeže vlámaním do víkendových chát (99 prípadov), bytov (44), obchodov (21) a škôl (17). V 90 prípadoch odcudzili rôzne veci z auta. Odcudzených bolo 69 motorových vozidiel (v roku 1999 až 82).
Medzi najzávažnejšie trestné činy nesporne patrí násilná a mravnostná kriminalita. Uplynulý rok bolo spáchaných 89 násilných trestných činov, z toho násilie proti jednotlivcovi (42), ublíženie na zdraví (23), lúpežné prepadnutie (5), vydieranie (4) a vražda (1). Z 89 skutkov násilnej kriminality bolo objasnených 83.
Doposiaľ neobjasnené zostávajú aj dva prípady lúpežného prepadnutia v Pezinku:

Prvý prípad
   Dňa 15.5. 2000 v čase 20.30-21.00 hod. v Malej pasáži lúpežne prepadli 23-ročného muža. Dvaja neznámi násilníci vo veku 23-25 rokov ho zozadu kopli do rebier, potom ho jeden z nich udrel dvakrát päsťou do tváre a strhol na zem, kde ho držal. Druhý páchateľ mu z vrecka
nohavíc odcudzil peňaženku so sumou 5 tisíc korún a doklady.

  

Druhý prípad
   Dňa 19.6. 2000 o 16.00 hod. na Mierovej ulici doposiaľ neznámi páchatelia prepadli 35-roč-ného muža. Tento pri dome zaparkoval svoje osobné motorové vozidlo zn. Audi a prechádzal po chodníku domov. Tu sa mu jeden z páchateľov pokúsil nastriekať do tváre neznámu tekutinu, načo sa dal poškodený na útek. Asi po desiatich metroch ho dobehli. Následkom úderu tupým predmetom spadol na zem, kde ho páchatelia škrtili retiazkou, ktorú mal na krku a neustále ho udierali, kým nepustil z ruky hnedú koženú tašku. V taške boli výpisy z obchodného registra a pečiatky firmy, osvedčenia na prevádzku výherných automatov, zmluvy rôzneho charakteru a finančná hotovosť 20-30 tis. Sk.

   Aj prostredníctvom Pezinčana chceme požiadať občanov, ktorí by mohli informáciami pomôcť k objasneniu týchto závažných trestných činov, aby zavolali na telefónne číslo Okresného riaditeľstva v Pezinku 096152 33 01, e-mail: tosevova@minv.sk.
Medzi najzávažnejšie trestné činy, ktoré pracovníci OR PZ v Pezinku objasnili patril trestný čin hrubého nátlaku.
Dňa 16.10. 2000 pracovníci OR PZ v Pezinku v súčinnosti s PPÚ PZ Bratislava zadržali tri osoby pri čine na ul. 1. mája v Limbachu. Ľuboš B. z Bernolákova, Igor F. (33) z Bernolákova a Petr K. (20) zo Senca opakovane nútili pod hrozbou násilia zbraňou poškodeného, aby im zaplatil jednorazovo sumu 250 tisíc Sk a potom každý mesiac 10 tisíc Sk za poskytnutie sľúbenej ochrannej služby. Vyšetrovateľ KÚV PZ Bratislava začal trestné stíhanie a vzniesol obvinenia pre trestný čin hrubého nátlaku podľa § 235 a/1, 2b Trestného zákona formou spolupáchateľstva s návrhom na vzatie do väzby.
Na úseku mravnostnej kriminality sme v roku 2000 zaznamenali 13 trestných činov, z toho bolo šesť prípadov pohlavného zneužívania, štyri prípady detskej pornografie, jeden prípad znásilnenia, 1 kupliarstva a 1 ohrozovania mravnosti. Všetky mravnostné trestné činy boli objasnené.
Podľa štatistiky sa trestnej činnosti dopúšťajú najmä ľudia do 35 rokov a to predovšetkým osoby drogovo závislé, nezamestnané. Maloletí do 15 rokov v sledovanom období spáchali šesť majetkových trestných činov. Mladistvi vo veku 15-18 rokov spáchali 34 trestných činov majetkovej povahy - najviac krádeže vlámaním (16) a krádeže vecí z vozidiel (10). Rovnaká veková kategória páchateľov páchala i násilné trestné činy.
V roku 2000 bolo zistených 15 trestných činov nedovolenej výroby a držby omamných a psychotropných látok, zatiaľ čo v roku 1999 to bolo len 5 prípadov. V dvoch prípadoch išlo o výrobu a prechovávanie rastliny Cannabis - konope.
Nemožno presne predpovedať čo prinesie rok 2001 z hľadiska vývoja dopravnej a bezpečnostnej situácie v okrese Pezinok. Ale aj v tomto roku by sme chceli zvýšeným úsilím všetkých policajtov v preventívnej činnosti pokračovať v poklese trestnej činnosti a zároveň zvýšiť objasnenosť. Zvýšeným výkonom hliadok dopravnej a poriadkovej polície na úsekoch najčastejšieho výskytu dopravných nehôd zamedzíme zvýšeniu dopravnej nehodovosti a najmä jej následkov. Pravidelne budeme robiť akcie zamerané na preverovanie a kontrolu osôb podozrivých z páchania rôznej trestnej činnosti, kontrolu držby omamných a psychotropných látok a nelegálnej držby zbraní.