Počet nehôd mierne klesol

Marec 2001 / Prečítané 2162 krát

   V roku 2000 sa stalo na cestách okresu Pezinok 696 dopravných nehôd, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 34 menej. Na následky zranení pri nehodách zomrelo osem osôb, 48 bolo ťažko a 52 ľahko zranených.
Napriek tomu, že nehôd v porovnaní s rokom 1999 bolo menej, zvýšil sa počet usmrtených osôb o 5 a ťažko zranených o 10. Alarmujúce je, že v priemere pri každej pätnástej nehode došlo k ťažkej ujme na zdraví. Alkohol pri dopravnej nehode asistoval v 35-tich prípadoch, zistili ho pri každej 20. nehode. Najčastejšie boli dopravné nehody zavinené vodičmi (630), lesnou zverou (30), chodcom (11). Hmotná škoda bola vyčíslená na viac ako 36 miliónov korún.
Hlavné príčiny vzniku dopravných nehôd sa oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenili. Najčastejšími príčinami sú: nesprávny spôsob jazdy (265), porušenie základných povinností (135), rýchlosť jazdy (117), nedanie prednosti v jazde (96) a nesprávne predchádzanie (17). Najzávažnejšie následky na životoch a zdraví osôb vznikli v dôsledku neprimeranej
rýchlosti (4 usmrtení, 19 ťažko a 33 ľahko zranených).
Najčastejší výskyt dopravných nehôd bol zaznamenaný na miestnych komunikáciach okresu Pezinok (443), ďalej na štátnej ceste II/502 (90) a št. ceste II/503 (53). Až 26 nehôd sa stalo na križovatke št. ciest II/502 a III/5025. Rovnaký počet nehôd sa stal na št. ceste II/504.
Najkritickejším dňom z hľadiska počtu dopravných nehôd je piatok, nasledujú streda a utorok. Najmenej nehôd sa stalo cez víkend. Najviac nehôd sa stalo v čase od 9.00 do 11.00 hod. a od 16.00 do 17.00 hod. (at)