OZNÁMENIE

Ing. M. Belan, Ing. H. Čechová / Marec 2001 / Prečítané 2092 krát

   Správa cintorínov oznamuje občanom, že bola ukončená inventarizácia neplatených hrobov na cintorínoch na Cajle a v Grinave a bol spracovaný návrh na ich likvidáciu. Zoznamy hrobov po uplynutí nájmu budú uverejnené na informačných tabuliach na cintorínoch a v kancelárii správy cintorínov v dome smútku na cintoríne v Pezinku.
Uvedené hroby sa budú postupne likvidovať, čomu možno predísť len urýchlením zaplatením nájmu za hrobové miesto.