Prednáška o osteoporóze

jds / Marec 2001 / Prečítané 2261 krát
Hlavnou náplňou práce Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) je zabezpečiť primeraný život staršej generácie po stránke sociálnej, zdravotnej, kultúrno-spoločenskej a výchovno- vzdelávacej. Skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti o dôchodcov a starších ľudí patrí medzi hlavné priority JDS. Je známe, že zdravie dôchodcov je zlé a úroveň zdravotnej starostlivosti o nich klesá. Mestská organizácia JDS v Pezinku a Komunita aktívnej staroby v rámci svojho plánu práce zabezpečili prednášku na tému Ako sa brániť vlastnými silami osteoporóze a demonštráciu ukážok a postupov pre domácu rehabilitačnú liečbu. Prítomných o tejto nepríjemnej chorobe 16. februára v Kresťanskom dome informoval MUDr. Alexej Pedan, internista, odborný lekár rehabilitácie, fyziatrie a športovej medicíny z Trenčína. Bliž-ší kontakt na lekára dostanete v kluboch dôchodcov na Hrnčiarskej a Sládkovičovej ulici.

Ohodnoťte článok: