Požiarnici hodnotili

Peter Ronec / Marec 2001 / Prečítané 2088 krát
  V uplynulých dňoch sa uskutočnilo výročné Valné zhromaždenie Dobrovoľného požiarneho zboru (DPZ) Pezinok-mesto. Okrem členov sa na ňom zúčastnili i hostia - Rudolf Nemčovič, predseda OV DPO, plk. PO Anton Vaškovič, náčelník OPO OU Pezinok a Mgr. Oliver Solga, viceprimátor mesta Pezinok.
Hodnotiacu správu predniesol predseda DPZ Gabriel Guštafík. Vyzdvihol v nej klady a poukázal na problémy v práci. Ocenil výsledky
dosiahnuté s mládežou a v preventívnej a požiarnej asistenčnej činnosti. Za najväčší problém považujú to, že im chýba dopravné vozidlo.
Na hodnotiacej schôdzi ocenili i prácu zaslúžilých členov, medzi ktorými boli Ladislav Binder, Jozef Feder, Michal Kostka, Michal Matiašovský, Rudolf Turanský. Medailu Za príkladnú prácu získali František Kovačovský a Viliam Schmidl. Novým mladým členom odovzdali členské preukazy.

Ohodnoťte článok: