Prehľad o počasí v roku 2000

Marec 2001 / Prečítané 2381 krát

   Aj v tomto roku sme získali exkluzívny materiál - prehľad o počasí v našej oblasti v roku 2000, ktorý pre nás vypracoval vedúci Observatória MFF UK Modra-Piesok Dušan Kalmančok. Merania sa vykonávajú na klimatickej stanici umiestnenej v Malých Karpatoch.
Rok 2000 bol s priemernou teplotou 9,37 stupňa najteplejším rokom od roku 1988, odkedy sa na našom pracovisku meria teplota vzduchu. Priemerná ročná teplota bola o takmer 1,3 stupňa vyššia, ako je doterajší priemer za uplynulé roky, vrátane roku 2000. Doteraz najteplejší bol rok 1994 s priemernou teplotou 9,18 stupňa a najchladnejší rok 1992 s teplotou 6,86 stupňa. Observatórium s meteorologickou stanicou na Zochovej Chate - PieskyNiektorí autori dokonca uvádzajú, že rok 2000 bol najteplejším rokom za posledných 50 rokov, ba dokonca najteplejší v minulom storočí.
Priemerné ročné zrážky na našej stanici od roku 1988 boli 801,8 mm. Aj napriek tomu, že roky 1998 a 1999 boli bohatšie na zrážky (o 45 mm a 115 mm) v predchádzajúcich piatich rokoch bol výrazný zrážkový deficit. Takže ani rok 2000 zrážkovo nedosiahol priemer a zaostal za ním o niečo viac ako 15 mm.
Vcelku suchší a teplý rok charakterizuje i celkové množstvo spadnutého snehu za rok - 95 cm, čo sú oproti priemeru - 137 cm len dve tretiny. Výška snehovej pokrývky bola vyššia o 17 cm ako je priemer, trvala však len práve priemerný čas - 76 dní.
Slnko svietilo v minulom roku 1942 hodín, čo je o 57 hodín viac ako priemerná dĺžka slnečného svitu na našej stanici.

Merané parametre v roku 2000 v porovnaní s extrémami od r.1988

Metraná veličina Extrémna hodnota Rok 2000
najvyššia maxim. teplota +33,5 st.
(24.7.1988, 28-.29.8.1992)
+34,3 st. (19.8.)
najnižšia minim. teplota -16,7 st. (6.2.1991) -10,9 st. (26.1.)
najvyššia priem. teplota za deň +27,0 st. (30.8.1994) +26,9 st. (19.8.)
najnižšia priem. teplota za deň -14,6 st. (26.10.1996) -10,3 st. (25.1.)
priemerná ročná teplota +8,08 st. (1998-2000) +9,37 st.
najväčšie množstvo zrážok za deň 89 mm (6.7.1997) 36,8 mm (16.9.)
maximálne zrážoky za mesiac. 305,2 mm (júl 1997) 140,6 mm (marec)
ročný úhrn zrážok 1054,4 mm (1995) 786,6 mm
najviac napadnutého snehu za deň 45 cm (28.3.1993) 14 cm (17.1.)
ročné množstvo napadnutého snehu 259 cm (1988) 95 cm
najväčšia výška snehovej pokrývky 94 cm (14.3.1996) 59 cm (23.1.)
trvanie snehovej pokrývky v dňoch 139 dní (1996) 76 dní
trvanie slnečného svitu  za rok 2076,4 hodín (1993) 1941,5 hodín