DEŇ NARCISOV

Marec 2001 / Prečítané 2221 krát

         
   Už tretíkrát v našom meste sa bude konať verejná zbierka pri príležitosti Dňa narcisov. Celoslovenským organizátorom akcie je Liga proti rakovine (LPR), v Pezinku ju organizačne zabezpečuje Svojpomocný klub Venuša, zastúpený Annou Mrázovou. Cieľom zbierky je získať finančné prostriedky na čiastočné krytie nákladov na liečbu ľudí postihnutých onkologickými ochoreniami.
kvietok vďaky za peňažitý príspevok do zbierky   V tomto roku sa verejná zbierka uskutoční v piatok 6. apríla. Finančné prostriedky bude vyberať skupina dobrovoľníkov do uzavretých pokladničiek, označených logom LPR, v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. pred budovou Mestského úradu na Radničnom námestí, pred obchodným domom Família na Štefánikovej ulici ako aj pendlujúci dobrovoľníci v uliciach. Vyberanie budú zabezpečovať študenti, žiaci a skauti. Občania, ktorí prispejú do zbierky, dostanú odznaky, umelé či živé narcisy a informačné letáčiky. Nezáleží na tom, akou sumou prispejete, organizátori budú vďační aj za skromný obnos.
Pri tejto príležitosti chcú usporiadatelia poprosiť aj pestovateľov narcisov, aby prispeli na zbierku darovaním týchto kvetov. Pomôžete tým dobrej veci.
Právnické a fyzické osoby môžu poukázať finančné príspevky prostredníctvom poštových a bankových poukážok a bezhotovostným prevodom na účet zriadený v Tatra banke, a.s. Bratislava č.ú. 262 9740400/ 1100.
Očakávame, vážení občania, že i teraz budete solidárni, a prispejete na liečbu ľudí postihnutých touto ťažkou chorobou. Bližšie informácie dostanete na tel. č. 640 2561 (Klub Venuša) alebo na Odbore sociálnych vecí MsÚ Pezinok, t.č. 6901 130.