Stretnutie primátorov

Marec 2001 / Prečítané 2030 krát
primátor I. Pessel s premiérom vlády SR M. Dzurindom   V utorok 20. marca sa uskutočnilo v Historickej sále pezinského Zámku stretnutie dvanástich primátorov zo slovenských miest s premiérom Mikulášom Dzurindom. Bolo to jedno z pravidelných stretnutí akademického poradného zboru, ktoré organizuje poradca premiéra p. Kopčák.
Na pezinskom stretnutí, na ktorom sa zúčastnil aj primátor Pezinka Ivan Pessel, sa hovorilo najmä o reforme verejnej správy - počte vyšších územných celkov (jednotne podporili 12), príprave nových zákonov, zákone o voľbách do VUC (voľby by sa mali konať ešte v tomto roku), kompetenciách. Hovorilo sa aj o rozvoji bytovej výstavby. Vláda schválila novelu zákona, ktorý umožní rozvoj bývania výstavbou obecných nájomných bytov s nižšou podlažnosťou, najmä pre začínajúce mladé rodiny.

Ohodnoťte článok: