Mestské zastupiteľstvo v apríli

Marec 2001 / Prečítané 2009 krát
Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční 26. apríla. Poslanci budú pre- rokúvať: rozbor hospodárenia mesta, PBS s.r.o. a TV Pezinok s.r.o. za rok 2000, inventarizácia ma- jetku, lesné a poľovné hospodárstvo, vyhodnotenie separovaného zberu, informáciu o stave životného prostredia, informáciu o činnosti komisie územného rozvoja, prípra- va verzie ÚPN a iné. Zasadnutie sa začne v zasadačke MsZ na Štefánikovej ulici o 8.30 hod.

Ohodnoťte článok: