Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

November 2000 / Prečítané 2087 krát

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

6.12. VÍTANIE MIKULÁŠA V MESTE - prechádzka ulicami mesta 14.30 hod.

                                               - Radničné námestie

16.30 hod.
10.12. VESELÁ MIKULÁŠSKA NÁDIELKA - veselé popoludnie, KC. 16.00 hod.
13.12. VÝLET DO PLANETÁRIA V HLOHOVCI - informácie v CVČ. 12.00 hod.
14.12. UMELECKÉ REMESLÁ - medovnikárka u nás 14.00 hod.
19.12. VIANOČNÝ MESTSKÝ TURNAJ VO VYBÍJANEJ - telocvičňa ZŠ
Na Bielenisku.
14.00 hod.
19.12. VIANOČNÁ SLÁVNOSŤ - CVČ. 14.30 hod.
21.12. VIANOČNÝ TURNAJ V HOKEJI - Kejda. 14.30 hod.
27.12. VIANOČNÁ TRNAVA PO PEŠEJ ZÓNE I NA ĽADE - zraz: pred Zám. parkom. 10.00 hod.
27.12. STANICA MLADÝCH TECHNIKOV - počítače; 8.00-12.00 hod.
28.12. VIANOČNÉ PREKVAPENIA - tvorivé dielne, CVČ. 10.00 hod.
28.12. STANICA MLADÝCH TECHNIKOV 8 00-12.00 hod.
29.12. NOVOROČNÉ PREKVAPENIA - CvČ. 10.00 hod.
29.12. MAJSTROVANIE V DIELNI - SMT. 8.00-12.00 hod.


STANICA MLADÝCH TECHNIKOV:
- 2.a 16.12. - POČÍTAČE A MODELÁRSKA DIELŇA 8.00-12.00 hod.

PODUJATIA PRE:
Materské školy: 7. a 21.12 (štvrtok) o 9.30 hod. v CVČ - Vianočné prekvapenia.
Školské kluby: 6., 13. a 20.12. (streda) o 13.30 hod. v CVČ - Veselé Vianoce.
Mamičky s deťmi: každý párny týždeň v piatok o 9.30 hod. v CVČ - Čo dokážu malé rúčky.


V prípade priaznivých podmienok na zimné športy umožníme počas zimných prázdnin sánkovanie, lyžovanie, korčuľovanie detí s dozorom vychovávateľa - zraz o 10.00 hod. v CVČ.
Nahláste sa osobne alebo telefonicky deň vopred!


Ohodnoťte článok: