POĎAKOVANIE

November 2000 / Prečítané 2114 krát

   Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť a pomohli zmierniť náš žiaľ nad stratou milovaného syna, brata, manžela, otca a švagra
                                                                   MARTINA SVETLÁKA
ktorý tragicky zahynul 2. novembra 2000 vo veku 26 rokov svojho života.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary ako aj dôstojnú rozlúčku, ktorú vykonal kaplán Peter Šantavý.

Rodičia, brat s manželkou
a manželka s deťmi


Ohodnoťte článok: