BLAHOŽELANIA

November 2000 / Prečítané 3812 krát
   Dňa 24.11.2000 sa dožila významného životného jubilea
- 70 rokov
LÝDIA TESÁROVÁ
Do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia a spokojnosti jej zo srdca želajú

syn Jozef, syn Anton s rodinou
dcéra Marta s rodinou

  JOZEFOVI BÚTOROVI
nar. 9.12.1930

Drahý otec!
Pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosti a pohody v rodinnom kruhu, šťastný život bez starostí a vždy dobrú náladu Ti k Tvojim sedemdesiatinám (9.12..1930) želá

syn Miloš a Jozef s rodinami

   Dňa 27. novembra 2000 sa dožíva krásneho životného jubilea 80rokov
EMÍLIA ONDROVIČOVÁ.
  Veľa zdravia, šťastia a spokojnosti jej zo srdca želajú Dcéra Ruženka a synovia Emil a Juraj s rodinami
K blahoželaniu sa pripájajú rodiny Slimáková, Andelová a Petrášová
   Dňa 3. novembra 2000 sa dožila krásneho životného jubilea - 80 rokov MÁRIA KRIŽANOVIČOVÁ. Veľa zdravia, šťastia a spokojnosti jej zo srdca prajú

dcéra Mária a syn Tibor s rodina


Ohodnoťte článok: