POĎAKOVANIA

November 2000 / Prečítané 2116 krát
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí odprevadili na poslednej ceste nášho drahého FRANTIŠKA FRAŇA Taktiež srdečná vďaka za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

   Ďakujeme všetkým, ktorí pri príležitosti Pamiatky zosnulých zmiernili náš žiaľ nad našou milovanou Anitkou KLAMOVOU, r. Bučekovou Poďakovanie patrí aj Základnej škole Juraja Fándlyho v Pezinku, vedeniu školy, učiteľom a žiakom, ktorí kvetmi a zapálením sviečky si spomenuli na svoju bývalú spolupracovníčku a pani učiteľku.

Deti Angelka a Mário
a smútiaca rodina


Ohodnoťte článok: