SPOMIENKA

November 2000 / Prečítané 2186 krát

Dňa 9. decembra 2000 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil
MILAN SERINA.  Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Manželka Anna a syn Milan


Ohodnoťte článok: