Musíme začať každý od seba

November 2000 / Prečítané 2099 krát
Týmto svojim príspevkom sa obraciam, milí spoluobčania, na všetkých obyvateľov Pezinka, na všetky vekové aj sociálne skupiny, so žiadosťou o podporu mojej myšlienky. Moja žiadosť či skôr prosba sa týka čistoty v našom peknom vinohradníckom meste. Udržiavanie čistoty a poriadku stojí mesto, a tým vlastne každého z nás, nemalé peniaze. A povedzme si úprimne, aj tak to vždy nie je ideálne. Ale odpovedzme si ešte na jednu otázku, a to odkiaľ, či vlastne od koho, pochádza neporiadok a nečistota. Keď vynecháme opadané lístie, pôvodcami všetkého neporiadku a odpadkov sme my, občania Pezinka. Sú i takí, ktorí odpadky odhodia do smetných košov, ale poloprázdne koše a množstvo papierov, igelitových vreciek, umelých aj sklenených fliaš, cigaretových ohorkov a iných odpadkov, rozhádzaných po chodníkoch, cestách a trávnikoch svedčia o tom, že väčšina je tých neporiadnych. Je samozrejme jednoduchšie odhodiť papierik na zem, ako hľadať kôš. A tu je vlastne moja prosba. Zoberme si príklad z okolitých vyspelých štátov a začnime každý sám od seba. Naučme sa, že odpadky patria do koša a že každým papierikom, vrecúškom alebo “špačkom”, ktorý odhodím do koša, prispejem aj ja k tomu, že naše mesto bude o niečo čistejšie a tým aj krajšie. Rodičia a učitelia, snažte sa, aby si túto myšlienku osvojili aj deti. Buďte im príkladom, aby nemohli povedať “prečo by som ja mal dodržiavať poriadok, keď dospeláci robia neporiadok”. Určite je nás väčšina, ktorým záleží na tom, aby naše mesto bolo pekné. Prispejme k tomu každý svojou troškou. Nielen tým, že si budeme udržiavať poriadok doma a v okolí svojho domu, ale aj tým, že nebudeme znečisťovať verejné priestranstvá, a že všetky odpadky z našich rúk poputujú do košov na to určených. Dúfam, že väčšina spoluobčanov moju výzvu pochopí, a že sa to prejaví na čistote a poriadku nielen v centre mesta ale aj v širšom okolí a na sídliskách.

Ohodnoťte článok: