BLAHOŽELANIA

Júl 2000 / Prečítané 3441 krát


   Dňa 9. júla sa dožila krásneho životného jubilea - 90 rokov
PAVLÍNA KOVAČOVSKÁ
Veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a Božieho požehnania jej zo srdca prajú dve dcéry s rodinami.

Dňa 20.7.2000 sa dožíva 75 rokov života naša matka, babka a prababka
PAVLÍNA GERŠIČOVÁ
Všetko najlepšie jej prajú
synovia s rodinami
Dňa 25.8.2000 sa dožíva 70 rokov života manžel, otec a starý otec
IMRICH KRČMÁR
Všetko najlepšie prajú
Manželka Agneša, synovia Roman a Dušan, dcéra Božena s rodinami

Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, Božského požehnania želajú mame, babke a prababke
ANNE MOJŽIŠOVEJ
k jej 80-tim narodeninám synovia Milan, Jozef a dcéra Marta s rodinami.

 

 


Ohodnoťte článok: