Padli v I. svetovej vojne

V. Hacaj, Peter Wittgrúber, Milan Oravec / Júl 2000 / Prečítané 3988 krát
  Aj keď sa vojnové udalosti prvej svetovej vojny nášho územia nedotkli, nie je na Slovensku vari dediny alebo mesta, ktoré by na niektorom európskom bojisku nestratilo niekoľko svojich občanov. Ani Pezinok nebol výnimkou. A zoznam padlých z nášho mesta je naozaj dosť dlhý.
Po vypuknutí prvej svetovej vojny bola aj v Pezinku na základe vládneho nariadenia zriadená občianska stráž, ktorá mala za úlohu udržiavať v meste poriadok. Okrem zásobovania obyvateľstva potra-vinami v zložitej vojnovej situácii mal pezinský magistrát najviac práce so starosťou o rodiny vojakov, ktorí bojovali na fronte a čoraz viac o rastúci počet vdov a sirôt po padlých. V okresnom archíve v Modre sa zachovalo viacero vládnych nariadení o postupe úradníkov voči obyvateľstvu a vojakom vracajúcim sa z frontu.
Situácia sa zdramatizovala po vypuknutí Veľkej októbrovej revolúcie v Rusku v roku 1917. Počas roku 1918, keď sa už základy Rakúsko-Uhorskej monarchie triasli v základoch, musel mešťanosta posielať každý deň hlásenia o situácii v meste hlavnému županovi do Bratislavy. Ešte 15.5.1918 dostal magistrát inštrukcie, aby zakázal rozširovanie českých novín, zabránil protištátnym činom a revolučným ideám. Jedno z posledných nariadení, ktoré prišlo z Bratislavy do Pezinka ukladalo, aby všetci zamestnanci mesta prisahali vernosť uhorskému štátu.
V októbri 1918 bola v meste zriadená Slovenská národná rada. 12.11.1918 vstúpil do mesta český vojenský oddiel (39. československý pluk). Dramatickejšia situácia bola v blízkej Grinave. 3.11.1918 vypukla v obci rabovačka, ktorá najviac postihla obchodníka Wappensteina. Na druhý deň sa v Grinave utvorila Národná stráž, ktorá rabovačky zastavila a dvoch organizátorov nepokojov zastrelila. Na veľké prekvapenie Grinavčanov vstúpil do obce 5.11.1918 maďarský vojenský oddiel. Už 8.11.1918 však Maďari z Grinavy odtiahli pred blížiacim sa československým vojenským oddielom (čsl. družina 72. pluku).

Zoznam občanov Pezinka, Grinavy a Cajly padlých v I. svetovej vojne, ktorých mená sú uvedené na pomníkoch v Pezinku (PE), Myslenickej ul. (GR) a Cajlanskej ul. (CA).

1914:

obr10.jpg (10645 bytes)
Cschweng, Gottlieb (GR) 28r.
Durdovanský, Pavel (CA) 23r.
Farbula, Michal (PE) 34r.
Forner, Ján (PE) 28r.
Guštafík, Jozef (PE) 22r.
Hacaj, Jozef (CA) 24r.
Hrebíč, Augustín (PE) 37r.
Krasňanský, Jozef (GR) 35r.
Malíšek, Jozef (PE) 29r.
Mojžiš, František (PE) 24r.
Paták, Ondrej (PE) 27r.
Rubín, Jozef (PE) 37r.
Slamka, Jozef (PE) 39r.
Slezák, Alexander (PE) 23r.

Pomník padlým v I. svetovej
vojne na cintoríne v Pezinku

Slezák, Jozef (PE) 26r.
Slimák, Michal (CA) 40r.
Vlasák, Jozef (CA) 24r.
Zedníček, Ján (PE) 23r.
Zedníček, Ján (PE) 30r.

1915:

Baďura, Štefan (PE) 48r.
Cschweng, Gotfried (GR) 22r.
Čermák, František (CA) 27r.
Čermák, Ján (GR) 21r.
Demovič, Ľudevít (PE) 21r.
Dobay, Augustín (PE) 26r.
Franko, Jozef (GR) 23r.
Gašparovič, Štefan (GR) 28r.
Godovič, Anton (PE) 27r.
Guštafík, Ján (PE) 35r.
Guštafík, Ján (PE) 21r.
Guštafík, Pavel (CA) 23r.
Kraus, Štefan (PE) 35r.
Kuttner, Štefan (PE) 36r.
Nebesár, Ernest (CA) 22r.
Némethy, Gabriel (PE) 36r.
Noskovič, Cyprián (PE) 29r.
Majtán, Martin (CA) 35r.
Pažitný, Ján (GR) 25r.
Pfeifer, Ludwig (GR) 36r.
Prachar, Pavel (PE) 27r.
Schussler, Ferdinand (GR) 24r.
Strapák, Karol (PE) 28r.
Turek, Cyril (PE) 58r.
Volek, Martin (PE) 59r.
Žák, Blažej (GR) 35r.

1916:

Benčúrik, Ján (PE) 17r.
Benčúrik, Vojtech (PE) 39r.
Fraňo, Jozef (CA) 30r.
Guštafík, Jozef (PE) 21r.
Hacaj, Pavel (CA) 23r.
Handreich, Jozef (PE) 34r.
Hasenstab, Cyprián (GR) 21r.
Hlavina, Pavel (CA) 27r.
Chovanec, Peter (PE) 38r.
Klamo, Štefan (GR) 22r.
Krasňanský, Ján (CA) 33r.
Kuttner, Alexander (PE) 26r.
Mondok, Martin (CA) 44r.
Mikulík, Martin (CA) 31r. Pomník padlým v I. svetovej vojne
pri Farskom kostole v Pezinku
Nebesár, Ernest (CA) 21r.
Noskovič, Jozef (CA) 40r.
Púčik, Valent (CA) 20r.
Simonovics, Gottlieb (GR) 22r.
Slimák, Ján (CA) 20r.
Solga, Tomáš (CA) 27r.
Strapák, Ján (CA) 37r.
Šmahovský, Martin (GR) 28r.
Tokoš, Ľudevít (CA) 27r.
Tokoš, Martin (CA) 30r.
Trgina, Ján (PE) 35r.
Tyko, Ján (PE) 41r 

1917:

Čajkovič, Róbert (CA) 21r.
Dait, František (CA) 18r.
Dait, Ľudevít (PE) 23r.
Folbrich, Gustáv (GR) 22r.
Klasa, Ján (CA) 31r.
Krahulec, Gejza (GR) 20r.
Pančucha, Pavel (CA) 21r.
Šamay, Jozef (PE) 30r.
Tyko, Štefan (PE) 38r.
Vašina, Ondrej (PE) 30r.
Virgovič, Jozef (GR) 20r.
Virgovič, Jozef ml. (GR) 19r.

1918:

Bíňovský, Jozef (PE) 38r.
Demovič, Štefan (PE) 19r.
Fakundíny, Gejza (GR) 20r.
Guštafík, Štefan (PE) 45r.
Horváth, Ján (PE) 34r.
Klamo, Ľudevít (PE) 19r.
Krasňanský, Pavel (CA) 23r.
Kraus, Martin (PE) 20r.
Matejkovič, Pavel (CA) 21r.
Mlýnek, Adalbert (GR) 24r.
Noga, Michal (PE) 35r.
Novotný, František (GR) 37r.
Píš, Michal (CA) 22r.
Schay, Pavol (GR) 24r. Pomník padlým v I. svetovej vojne
na Cajlanskej ulici.
Slezák, Gašpar (PE) 35r.
Slimák, Michal (PE) 23r.
Steberl, Ludwig (GR) 27r.
Strapák, Štefan (PE) 35r.
Strnisko, Martin (CA) 43r.


Zoznam padlých, ktorí sú uvedení na slovenskom a nemeckom pomníku na cintoríne
v Pezinku:

Belan, Michal
Bučurič, Ján
Csermak, Johann
Čech, Ján
Čech, Michal
Čech, Samuel
Draxler, Samuel
Dubek, Ján
Dubek, Štefan
Everling, Rudolf
Faix, Stefan
Farkaš, Ernest
Furst, Samuel
Gschwandtner, Gustáv
Gschwandtner, Paul
Gschwandtner, Samuel
Haden, Michal
Haden, Richard
Hajko, Michal
Hálek, Rudolf
Hlinkovič, Michal
Holleitner, Gustáv
Hrasko, StefanKlasovitý, Daniel
Kováč, Ján
Kozík, Alexander
Kron, Johann
Kron, Karl
May, Paul
Mikan, Johann
Mikan. Karl
Pažitný. FrantišekSadloň. Ludwig
Schlegel. Johann
Steberl. Andreas
Steberl. Johann
Steberl. Samuel
Taubinger. Paul
Titz. Rudolf
Toth. Karl
Wadinger. Ludwig
Wittgruber. Eduard
Wittgruber. Johann
Wittgruber. Ludwig
Wittgruber. Matthias
Wolfshorndl. Andreas
Wolfshorndl. Johann
Wolfshorndl. Karl
Wolfshorndl. Samuel
Wolfshorndl, Viktor