Výročia osobností mesta

Júl 2000 / Prečítané 2241 krát
  • Gustáv Samuel Bončo - funkcionár Slovenskej soc. dem. strany v Uhorsku (15.8.1870 - 6.10.1932), rodák, 130. výročie narodenia;
  • Gustáv Čermák - spisovateľ (16. 8.1840 - 29.4.1891), 160. výročie narodenia;
  • Imrich Hornáček (pseud. Igor Horský) - novinár, publicista (9.8. 1925 - 30.12.1976), rodák, 75. výročie narodenia;
  • František Klohammer (Glohomer) - básnik, profesor (21.8.1755 - 12.2.1830), rodák, 245. výročie narodenia.
    (Pripravujeme v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou)

Ohodnoťte článok: