Spomienka

Júl 2000 / Prečítané 2333 krát

  Dňa 19.8. 2000 uplynie 11 rokov od úmrtia našej drahej   ELENY KINDEROVEJ, rod. Ondrejkovičovej.
S láskou spomínajú manžel Rudolf, dcéra Beáta s priateľom, syn Rudolf s manželkou, vnúčatá Michaela, Dominika, Davidko, Kamilka, sú súrodenci s rodinami

Dňa 26.7.2000 uplynie 5 rokov čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko MICHAL GERŠIČ

Spomíname manželka a traja synovia s rodinami


Ohodnoťte článok: