O najkrajšiu kvetinovú výzdobu

Júl 2000 / Prečítané 2230 krát
V marcovom čísle sme vyhlásili ďalší ročník súťaže O najkrajšiu kvetinovú výzdobu, ktorej organizátorom je Mestský úrad Pezinok, oddelenie životného prostredia. Návrhy do hodnotenia pripravujú samotní vyhlasovatelia súťaže a občania. Súťaž má tri kategórie: najkrajšia kvetinová výzdoba okna - balkóna, predzáhradky a verejnej budovy.
Návrhy treba poslať do 15. septembra 2000 na adresu MsÚ Pezinok, Radničné námestie č. 7, č. dv. 30, tel. č. 6901 150.
Všetky návrhy do súťaže musia byť fotograficky zdokumentované. Traja najlepší v každej kategórii budú odmenení vecnými cenami.

Ohodnoťte článok: