Čo nové v TV Pezinok?

Júl 2000 / Prečítané 2146 krát
Rada SR pre rozhlasové a tele- vízne vysielanie schválila licenciu na terestriálne vysielanie pre TV Pezinok, s.r.o., čo znamená, že programy našej televízie sa dosta- nú ku všetkým občanom mesta a aj do blízkeho okolia. O ďalších kro- koch pri budovaní vysielača vás budeme priebežne informovať.
Vážení občania, ak vo svojom okolí uvidíte niečo, čo by mali ve- dieť všetci, volajte 0905 848 444 (nonstop) alebo 641 29 57, 641 29 58 (v prac. dňoch od 8.00 do 16.30 hod.).

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA:
Týždeň v Pezinku - magazín o dia- ní v Pezinku a okolí.
premiéra - každý piatok 18.00 hod.
reprízy - piatok 22.00 hod., sobota 18.00 hod., pondelok 9.00, 18.00, 22.00 hod., utorok 9.00, 18.00, 22.00 hod., streda 9.00 hod.
Hodinovka - diskusná relácia so zaujímavými hosťami na zaujíma- vé témy.
premiéra - každú stredu 18.00 hod.
reprízy - streda 22.00 hod., štvrtok 9.00, 18.00, 22.00 hod., piatok 9.00 hod.
Infotext - nonstop, okrem trvania obrazového vysielania.

Ohodnoťte článok: