POMOCNÍK NA PRECHÁDZKY

Júl 2000 / Prečítané 2315 krát
Na začiatku letnej turistickej sezóny vydalo Mesto Pezinok prospekt Náučný chodník, ktorý je praktickým sprievodcom návštevníkov i domácich po trase vedúcej od železničnej stanice v Pezinku po vrch Baba, totožnej s modrou turistickou značkou. Okrem mapovej časti centra mesta a celkovej trasy obsahuje materiál sprievodný text Pavla Valachoviča o pozoruhodnostiach krajiny a výzvu, aby sa návštevníci správali ohľaduplne k okolitej prírode. Prospekt vydaný v troch jazykových mutáciách (slovenčine, angličtine a nemčine) možno získať bezplatne v Informačnom centre v Pezinku na Radničnom námestí 9.