Noví správcovia farností

Júl 2000 / Prečítané 3678 krát
   V júli na rímsko-katolíckych farských úradoch v Pezinku a v Grinave nastali zmeny v obsadení správcov farností.
Po osemročnom kňazskom pôsobení z Pezinka odišiel dekan Karol Chvála. Okrem farníkov sa s ním oficiálne rozlúčili primátor mesta I. Pessel a viceprimátor O. Solga. Novým pôsobiskom vdp. K. Chválu budú Gbely.
Za nového správcu pezinskej farnosti biskupský úrad vymenoval farára Zdenka Sitku, ktorý predtým pôsobil v Smoleniciach. Na post kaplana nastúpil novokňaz Ing. Peter Šantavý zo Skalice.
Z farnosti Grinava po necelom roku odišiel farár Ján Mária Košč. Na uvoľnené miesto nastúpil mladý
kňaz Peter Slepčan, ktorý pochádza z Malej Lehoty. Po absolvovaní teologickej fakulty v Bratislave a Ríme, pôsobil rok v našom hlavnom meste.
Pri rozlúčke dekan K. Chvála prostredníctvom TV Pezinok pezinským farníkom odkázal:
- Prajem Vám, aby ste žili v láske a pokoji, aby ste spolupracovali, aby sa tu nevytvárali umelé bariéry, aby katolíci s evanjelikmi naďalej, vďaka ekumenizmu, žili v zhode a pohode. Želám veľa lásky a pokoja rodinám, aby ste aj môjho nástupcu podporovali modlitbou, spoluprácou, aby vo vás našiel dôveryhodných ľudí, pre ktorých sa vyplatí pracovať, obetovať svoj život, aj svoje kňazstvo.

Ohodnoťte článok: