Činnosť komisie pre podnikanie

Júl 2000 / Prečítané 2182 krát
Komisia pre stratégiu a rozvoj podnikania pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku, ktorej predsedom je poslanec Ing. Pavol Pastucha má v pláne činnosti na rok 2000 tieto hlavné úlohy:
- prehodnotiť aktuálny stav podnikateľských subjektov na území mesta, s cieľom rovnomernejšie zabezpečiť požiadavky obyvateľstva;
- pôsobiť v zásadných otázkach ovplyvňujúcich podnikanie;
- odbornými stanoviskami vytvárať podnikateľskú klímu na území mesta tak, aby sa mesto správalo viac podnikateľsky;
- napomáhať cestovnému ruchu, koordinovať a zvolávať rokovania v záležitostiach - činnosť vinárov, športoviská, ubytovacie kapacity, využívanie prírodných lokalít regiónu.