Na podporu triedenia odpadu

Júl 2000 / Prečítané 2139 krát
Mesto Pezinok s finančným príspevkom Komunitného združenia Sami sebe vydalo leták, ktorý obsahuje aktuálne informácie o separovanom zbere komunálneho odpadu. Materiál sa dostal do všetkých domácností v meste. Možno sa z neho dozvedieť o vývoji v separácii od jeho zavedenia v roku 1993 až po súčasnosť, tiež o tom, ako zainteresované subjekty - občania, mesto a firma Petmas-Onyx s.r.o. - môžu pomôcť riešiť túto situáciu, či aká je ekonomika separovaného zberu z hľadiska občana i mesta. Ďalej je v letáčiku informácia, kedy sa vyváža odpad, kontakt na info-linku venovanú problematike separovaného zberu a inštrukcia na ukladanie odpadov do jednotlivých farebne odlíšených zberných nádob.
Vydávatelia materiálu veria, že vyvolajú v občanoch väčší záujem o túto, pre všetkých užitočnú, formu zberu a zhodnotenia komunálneho odpadu, ktorá šetrí naše vrecká a hlavne životné prostredie.

Ohodnoťte článok: