Zatiaľ bez platených parkovísk

Júl 2000 / Prečítané 2301 krát

   Na programe júnového zasadnutia MsZ bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia o spoplatnení parkovania motorových vozidiel v centre mesta. Na dôvod, prečo nebolo VZN schválené sme sa spýtali prednostu MsÚ L. Šafára:
- Celý problém vyplýva zo skutočnosti, že neustále pribúda počet pohybujúcich sa a parkujúcich vozidiel v centre mesta, a treba čosi urobiť pre bezpečnosť ľudí a zavedenie poriadku. Už dlhší čas zaznamenávame požiadavky vytvoriť legislatívne podmienky na zriadenie platených parkovísk. Mohlo by to vec riešiť, ale sme sa dozvedeli, že Ústavný súd SR 25.5.2000 podobné VZN v Trnave označil za protiústavné. Chceme sa vyhnúť podobnému problému, preto sme riešenie tejto veci zatiaľ odložili.


Ohodnoťte článok: