S mladými o mladých

Ing. Eva Lupová / Júl 2000 / Prečítané 2135 krát
Hovorí sa, že vyspelosť spoločenstva sa posudzuje podľa úrovne starostlivosti o deti, mládež a starých ľudí. Položme si otázku, ako spomínané kritéria napĺňame v našom meste. Týmto príspevkom otvárame v našom časopise verejnú diskusiu na uvedenú tému.
S podobným zámerom prichádza aj Televízia Pezinok, ktorá v septembri odštartuje seriál diskusných relácií o živote mládeže v našom meste. V rámci nich budú mať mladí ľudia príležitosť hovoriť o svojich problémoch so zástupcami samosprávy a hľadať spoločné riešenia. Podobný priestor na permanentný dialóg ponúka aj Pezinčan. Už v augustovom čísle nájde čitateľ odpovede na otázky:

1. Čo mesto pre mládež robiť musí, lebo mu to ukladá zákon?
2. Čo obsahuje Koncepcia kultúry mesta Pezinok zvlášť vo vzťahu k mládeži?
3. Ako sa odráža práca s mládežou v programovom vyhlásení Mestského zastupiteľstva na roky 1998-2002?
4. Koľko sa vynaložilo z mestskej pokladnice v roku 1999 na prácu mládeže a s mládežou?
5. Čo zaujímavé mesto chystá v najbližšom období pre mládež?


V najnovšom čísle občasníka Pezinské okno bude zase úvaha o tom, či je to dosť, alebo málo, koľko peňazí a pozornosti sa zo strany samosprávy v Pezinku venuje mládeži, ako ďalej v tejto oblasti.
Obsah príspevkov v ďalších číslach Pezinčana na tému mládež už bude ovplyvnený reakciami a podnetmi čitateľov. Redakcia čaká na vaše názory.

Možno ich priniesť osobne: Radničné nám. 7, č.d. 5, telefonicky 6901 106 alebo poslať e-mailom: pezincan@msupezinok.sk. Uvažujeme o tom, že podobne budeme verejne diskutovať v miestnych médiách aj na tému života starých ľudí v Pezinku.

Ohodnoťte článok: