Zomrel slávny rodák

Júl 2000 / Prečítané 2304 krát

Ľudovít Rajter

   Vo veku nedožitých 94 rokov zomrel vo štvrtok 6. júla v ranných hodinách v Bratislave profesor Dr. Ľudovít Rajter - významný slovenský dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg. Profesor Rajter (nar. 30.7.1906 v Pezinku) položil základy dirigentskej školy u nás. Podieľal sa na vzniku Slovenskej filharmónie, ktorej bol v rokoch 1949-1976 prvým dirigentom. Zároveň pôsobil ako šéfdirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu (1968-1977). Intenzívne spolupracoval so zahraničnými hudobnými telesami v Maďarsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku. Od vzniku VŠMU roku 1949 bol činný ako pedagóg, roku 1991 bol v rámci rehabilitačných konaní vymenovaný za profesora. Dodnes sa k jeho škole hlásia predstavitelia najmladšej generácie dirigentov. V oblasti kompozície predstavuje profesor Rajter v rámci Slovenska osobitý prejav, ovplyvnený budapeštianskymi a viedenskymi školami, kde študoval. Má za sebou desiatky gramofónových, rozhlasových a televíznych nahrávok, je nositeľom mnohých ocenení (Rad Ľ. Štúra, Čestný kríž pre vedu a umenie Rakúska, doctor honoris causa v New Yorku, ...).
Dr. Ľ. Rajter bol čestným občanom Pezinka. K nášmu mestu, ktoré bolo jeho rodiskom, sa vždy hrdo hlásil. Pochovaný bol 13. júla na pezinskom cintoríne.
Česť jeho pamiatke!

Ohodnoťte článok: