SOCIÁLNE DÁVKY NA BÝVANIE

Marec 2000 / Prečítané 2443 krát
Od 1. januára 2000 nadobudol účinnosť zákon č.300/ 1999 Z.z. o príspevku na bývanie. V súčasnosti sú sociálne opatrenia určené najmä pre skupiny občanov s nízkym príjmom, ako sú starší občania (v dôchodku), sociálne odkázaní občania a viacdetné rodiny.
Štátna sociálna dávka má byť podporou pre občanov s nízkymi príjmami na úhradu výdavkov spojených s užívaním bytu alebo rodinného domu. Aby mohol byť príspevok priznaný musí žiadateľ splniť podmienky:
- musí užívať byt alebo rodinný dom;
- musí mať trvalý pobyt a bývať v tomto byte alebo dome;
- v prípade nájomcu - musí mať zaplatené nájomné;
- vlastník bytu či domu musí mať zaplatenú daň z nehnuteľnosti za kalendárny rok, ktorý predchádza obdobiu, na ktoré si nárokuje príspevok.
Príspevok na bývanie si môžete uplatniť na Okresnom úrade - odbore sociálnych vecí. Tu dostanete i bližšie informácie a tlačivo žiadosti.

Ohodnoťte článok: