Okienko spotrebiteľa

MVDr. Šaligová Eva / Marec 2000 / Prečítané 2012 krát
Je povinný podnikateľ vydať pokladničný doklad pri kúpe tovaru prípadne pri poskytnutí služby?
- Jednoznačne áno. Táto povinnosť platí od 1. júla 1998, keď nadobudla účinnosť novela zákona č. 634/ 92 Zb. o ochrane spotrebiteľa. A platí rovnako aj pre predaj na trhoch a trhoviskách. Bez dokladu o kúpe stráca spotrebiteľ možnosť reklamovať zakúpený tovar.
Doklad o kúpe je dôležitý aj pre uplatnenie reklamácie v prípade, že prevádzka bola zrušená resp. pri príležitostných trhoch, pretože pokladničný doklad okrem adresy prevádzky musí obsahovať aj obchodné meno a sídlo predávajúceho (podnikateľa), kde je možné prípadnú reklamáciu uplatniť.

Ohodnoťte článok: