Živý knižničný fond tvorí štvrtinu

Marec 2000 / Prečítané 2111 krát
Mesiac marec je Mesiacom knihy. Aj to bol dôvod na usporiadanie tlačovej besedy, kde chcelo vedenie Malokarpatskej knižnice informovať o svojej činnosti a problémoch.
   V roku 1999 mala knižnica evidovaných 4316 čitateľov, z toho 1719 detí do štrnásť rokov. Pracovníčky knižnice požičali 194 tisíc kníh a časopisov, poskytli 1600 informácií a pripravili 177 kultúrno výchovných podujatí, prevažne pre deti.
Knižnica má tri oddelenia - literatúry pre deti, beletrie a náučnej literatúry a regionálnej literatúry a bibliografie. Knižničný fond Malokarskej knižnice obsahuje vyše stotisíc kníh, živý fond je však len 25 tisíc zväzkov. Aj keď sa na knižnom trhu objavuje stále viac nových kníh, pre nedostatok financií môžu z nich nakúpiť len obmedzený počet. Preto vedenie knižnice hľadá pomoc, kde sa len dá. Ako nám povedala nová riaditeľka MK Mgr. Anna Gašparovičová, niektoré knihy mohli nakúpiť iba vďaka sponzorom. Situácia s nákupom nových kníh je však už vážna, keď to bude takto trvať ešte 2-3 roky, je to koniec živej knižnice.
Pracovníčky knižnice sú ale, aj napriek spomínaným problémom, odhodlané urobiť maximum pre spokojnosť čitateľov.
MK sa zapojila do celoslovenského projektu elektronizácie a informatizácie knižničných fondov a činností. Postupne sa pripravujú na prechod na automatizáciu výpožičiek.
V rámci Týždňa otvorených dverí v knižnici, v dňoch 13.-17. marca t.r., pripravili pre deti a študentov niekoľko zaujímavých podujatí, akými boli najmä besedy s umelcami, videoprodukcia, hodiny knihovníckej gramotnosti a i.

Ohodnoťte článok: