Dobrovoľní požiarnici hodnotili

Marec 2000 / Prečítané 2062 krát
Koncom januára sa zišli na svojom výročnom Valnom zhromaždení členovia Základnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Pezinku. Organizácia má v súčasnosti 108 členov, z toho dvadsaťpäť žien.
Činnosť ZO je zameraná hlavne na prevenciu a požiarnický šport. Na základe požiadavky mestského úradu pozornosť sústredili na preventívne požiarne prehliadky v pezinských firmách. Povinnosť kontrolovať stav požiarnej bezpečnosti vyplýva zo zákona. Členovia prehliadkových skupín sa pri kontrolách stretávajú však s rozdielnym prístupom majiteľov objektov, jedni ich prijímajú chladne, iní sa im snažia vyjsť v ústrety, uvedomujúc si, že im vlastne pomáhajú odstrániť riziká vzniku požiaru. Členovia hliadok vykonali 94 preventívnych prehliadok, pri ktorých zistili tri väčšie chyby, menšie nedostatky majitelia prevažne odstránili okamžite. Prehliadky budú robiť v trojročných cykloch a postupne prejdú aj na rodinné domy. Medzi najaktívnejších preventivárov patrili Daniel Slaný, Pavol Mydliarik, Miroslav Čech, Peter Nídl a Peter Slaný.
Družstvo civilnej obrany malo príležitosť preukázať svoju pohotovosť počas júlových povodní, keď s prenosnou striekačkou odčerpávali vodu zo zatopenej starej požiarnej zbrojnice, predajne nábytku Galan i niekoľkých vytopených rodinných domov.
V náplni ZO DPO v Pezinku je tiež príprava členov na požiarne súťaže. Majú dve družstvá mužov, ktoré nacvičujú pod vedením Petra Mikuša, družstvo chlapcov trénuje Pavol Slaný ml. a družstvo dievčat Peter Slaný. Družstvo mužov vyhralo okresnú súťaž a v krajskej súťaži obsadilo veľmi pekné tretie miesto. Mládežnícke družstvá sa zúčastňujú na súťažiach Plameň.
Okrem spomínaných aktivít členovia DPO vykonávajú asistenčné požiarne služby na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach v Kultúrnom centre, dvadsať členov sa zapojilo do darcovstva krvi a zorganizovali aj spoločnú účasť v alegorickom sprievode na Vinobraní.
Výbor ZO vyvíja veľké úsilie, aby došlo k zmene vlastníctva starej požiarnej zbrojnice a tiež na získanie vlastného motorového vozidla, ktorým by mohli prevážať striekačku na výcvik a súťaže, pretože teraz sú odkázaní len na pomoc iných.

Ohodnoťte článok: