Jednou-dvoma vetami

Marec 2000 / Prečítané 1850 krát
  • Mesto Pezinok aj v tomto roku vydalo vo forme brožúrky kalendár kultúrnych a športových podujatí organizovaných v našom meste. Informačný materiál, určený pre médiá a verejnosť, pripravila E. Lupová.

  • V novom školskom roku na piatich pezinských základných školách nastúpi do 1.ročníkov 296 žiakov, z toho 39 na ZŠ Holubyho ul., 85 ZŠ Fándlyho ul., 75 ZŠ Kupeckého ul., 75 ZŠ Na Bielenisku, 22 ZŠ Orešie-Grinava.

  • Malokarpatské osvetové stredisko v Pezinku a Kultúrne centrum Pezinok usporiadajú 16. apríla 2000 výstavu TRADÍCIE VEĽKEJ NOCI. Podujatie s ukážkami tvorby veľkonočných kraslíc a paličkovej čipky sa uskutoční v Dome kultúry od 10.00 do 18.00 hod. Výstava bude spojená s predajom.

  • Na ceste medzi Pezinkom a Šenkvicami došlo 11. marca k dopravnej nehode, pri ktorej havarovalo osobné motorové vozidlo Š-Octavia GLX. Dve osoby boli usmrtené a tri zranené.

  • KOMUNITNÉ ZDRUŽENIE SAMI-SEBE Pezinok oznamuje, že dňa 10. apríla o 18.00 hod. v zasadačke MsÚ Pezinok, č. dv. 12, sa uskutoční valné zhromaždenie s týmto programom: správa kontrolnej komisie, správa predsedu výboru, doplnenie stanov, doplňovacie voľby do výboru.

  • V redakcii máme k nahliadnutiu brožúrku Mám pamiatku a čo s ňou? v ktorej sú zhrnuté informácie o ochrane pamiatok. Táto publikácia by mohla zaujímať občanov, vlastníkov alebo užívateľov objektov, ktoré sú pamiatkovo chránené.


Ohodnoťte článok: