Na hody do Svätého Jura

Marec 2000 / Prečítané 1960 krát
Súčasťou tradičných Svätojurských hodov, ktoré sa uskutočnia 29. a 30. apríla 2000 bude i ambulantný predaj a rôzne zábavné atrakcie. Organizátor podujatia ponúka pezinským podnikateľom možnosť predaja svojich výrobkov za nasledovných podmienok:
- poplatok za predajné miesto (4x2 m) pre občanov Sv. Jura 100 Sk/ deň.
- poplatok za predajné miesto (4x2 m) pre cezpoľných predajcov 300 Sk/ deň.
- poplatok za verejné priestranstvo pre lunaparky a iné atrakcie do 300 m 500 Sk/ deň, do 600 m 800 Sk/ deň, nad 600 m 1000 Sk/ deň.
Bližšie informácie možno získať na Mestskom úrade vo Svätom Juri u p. Srnovej, tel. 07/ 449 7132.