Mestské zastupiteľstvo v apríli

Marec 2000 / Prečítané 1983 krát
Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva bude vo štvrtok 13. apríla 2000 o 8.30 hod. v zasadačke MsZ, v budove Okresného úradu na ul. M.R. Štefánika 10.
Poslanci budú prerokúvať správy o lesnom a poľovnom hospodárstve, stave životného prostredia a vyhodnotia stav separovaného zberu za rok 1999. O svojej činnosti bude informovať Komisia územného rozvoja.

Ohodnoťte článok: