Navštívili sme

Marec 2000 / Prečítané 1909 krát
  • 24.-25.2. rokoval primátor a vedúci oddelenia výstavby MsÚ Michal Ondrovič v Nitre so spracovateľom územného plánu o súlade územného rozhodnutia na výstavbu čerpacej stanice na Moyzesovej ul. s územným plánom mesta;
  • 3.3.-9.3. navštívil primátor partnerské mesto Mladá Boleslav a nemecké mesto Dieburg;
  • 14.3. rokoval primátor s vedúcim odd. výstavby v Pamiatkovom ústave v Bratislave o stanovisku ku konceptu riešenia územného plánu Centrálnej mestskej zóny;
  • 14.3. rokoval primátor s vedúcou odd. životného prostredia Okresného úradu v Pezinku Annou Gaálovou o príprave vstupu mesta a regiónu do projektu ISPA;
  • 15.3. rokoval primátor so zástupcami Malokarpatskej drevárskej fabriky a.s. o možnosti odkúpenia slobodárne pre sociálne potreby mesta.

Ohodnoťte článok: