Navštívili nás

Marec 2000 / Prečítané 1881 krát
  • 6.3. prednosta MsÚ Ladislav Šafár konzultoval s vedúcim živnostenského odboru Okresného úradu Mgr. Jánskym otázky kompetencii pri ochrane práv spotrebiteľov;
  • 6.3. rokoval zástupca primátora Oliver Solga s predsedom MO ZPB Ľudovítom Šušolom o prípravách celomestských osláv oslobodenia Pezinka;
  • 7.3. zástupca primátora viedol stretnutie s rómskymi spoluobčanmi ohľadom riešenia problémov ich komunity;
  • 8.3. konzultoval prednosta MsÚ a riaditeľka TV Pezinok Oľga Bejdáková činnosť mestskej televízie so zástupcami mesta Piešťany;
  • 9.3. rokoval prednosta MsÚ s prednostom MsÚ z Hlohovca o činnosti MsÚ a prechode kompetencií zo štátnej správy na samosprávu;
  • 13.3. rokoval primátor Ivan Pessel s riaditeľkou SOU na Komenského ul. o otázkach prenájmu športovej haly a krytého priechodu z areálu SOU do športovej haly;
  • 13.3. prijal primátor zástupcov občianskej iniciatívy Človek v meste v súvislosti s plánovanou výstavbou benzínového čerpadla na Moyzesovej ul.;
  • 15.3. prijal primátor zástupcov občianskeho združenia U psej matere v súvislosti so začatím ich činnosti v oblasti ochrany zvierat na pôde mesta;
  • 20.3. rokoval primátor s likvidátorom Kameňolomov a štrkopieskov J. Studeničom o otázkach vysporiadania kameňolomu na Stupoch;
  • 21.3. rokoval primátor s Ing. Pakhom z firmy Slovbena o rekonštrukcii benzínového čerpadla na Jesenského ul.

Ohodnoťte článok: