Núdzové ubytovanie je potrebné

Marec 2000 / Prečítané 2146 krát
Sociálna oblasť v našom meste spadá do kompetencie zástupcu primátora Olivera Solgu, ktorého sme požiadali o bližšie informácie ohľadom zriadenia núdzového ubytovania.

- Núdzové ubytovanie zriaďuje mesto Pezinok, podobne ako iné mestá, po zhodnotení sociálnej a ekonomickej situácie občanov, ktorí z rôznych dôvodov strácajú stále ubytovanie, ocitnú sa v núdzi. Často spomínané ekonomické, ale i osobné problémy sú spojené s alkoholom, odchodom od rodiny, psychickými problémami, ale i drogami. Týchto ľudí nazývame všeobecne bezdomovci. A práve im, ale nielen im, zabezpečuje Ústava Slovenskej republiky najjednoduchšie ubytovanie a jedno teplé jedlo denne. V praxi túto povinnosť realizuje práve obec v spolupráci so štátom a charitatívnymi inštitúciami. Núdzové ubytovanie nebude len pre "klasických" bezdomovcov, ale pre všetkých ľudí, ktorí krátkodobo zostávajú bez strechy nad hlavou. Máme, bohužiaľ, i v našom meste prípady týraných žien a detí alebo dôchodcov.

Aké riešenie navrhujete?
- Zatiaľ provizórne riešenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom do 30.6. t.r. v dome na Štefánikovej ulici č. 11. Primátor mesta, ale hľadá trvalé riešenie v získaní jestvujúcich ubytovní, tzv. slobodární, do vlastníctva mesta a zriadení núdzového ubytovania približne pre 30-50 obyvateľov mesta. Verím, že sa nám podarí, aj s pomocou a pochopením občanov, aj tento naliehavý problém vyriešiť.


Ohodnoťte článok: