Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu. (Evanjelium podľa Marka 16,6)

Helena Benková / Marec 2000 / Prečítané 2001 krát
Udalosť, ktorá sa stala vo Veľkonočné ráno, hovorí zase o celkom inom hľadaní. V meste Jeruzaleme, ako aj v celej krajine Galilejskej a Judskej sa odohralo niečo mimoriadne. Ježiš z Nazareta vykonal mnoho divov, uzdravení, povedal veľa kázní. Z Jeho úst zaznelo mnoho radostných, ale aj zvláštnych a vážnych správ, takže ľudia Ním boli unesení. Našli sa aj takí, ktorí nevedeli, či Mu majú veriť alebo nie. A tak jedni Mu verili, iní nie. Ale bola tu ešte jedna skupina ľudí. Boli to tí, ktorým sa všetko čo hovoril a robil nepáčilo. Dokonca ich to hnevalo až tak, že sa rozhodli, že Ho zabijú, čo sa aj stalo. Svedčí o tom obdobie pôstu, ktoré práve vrcholí v kresťanských cirkvách, svedčia o tom aj evanjeliá - knihy Novej zmluvy (Nového zákona), ktoré nám ponúkajú správy o Ježišovom živote, utrpení, ukrižovaní, smrti a pochovaní. A tu by mal byť podľa niektorých koniec. Ale nie je. Správy, ktoré hovoria o veľkom utrpení, bolesti, ale tiež o veľkej láske Pána Ježiša Krista, pokračujú. Svedčia o tom aj slová evanjelia podľa Marka, kde čítame:"Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu." Sú to slová mládenca oblečeného do bieleho rúcha - slová anjela, ktoré povedal ženám, keď prišli k Ježišovmu hrobu. Podľa vtedajšieho židovského zvyku Mu išli pomazať telo, lebo to nestihli v deň smrti, vo Veľký piatok. Bolo už totiž neskoro a blížil sa židovský sviatočný deň sobotný.
Ženy, ktoré tiež patrili medzi Ježišových blízkych priateľov, Ho hľadali. Ich hľadanie je jedným z najvzácnejších a najväčších. Ako sa skončilo? "Niet Ho tu"- znela odpoveď anjela. Ženy vtedy prenikol strach z toho, čo videli i počuli. "Vstal, niet Ho tu." A predsa, to, čo spôsobilo najskôr strach, preľaknutie a obavy, sa postupne zmenilo vo veľkú radosť.
Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! Už nie je viac v hrobe. Už nie je medzi mŕtvymi. Žije! Premohol smrť a na svetlo vyviedol život. Pre nás to znamená nádej. Nádej na život, lebo život zvíťazil nad smrťou. Taký je odkaz kresťanskej Veľkej noci, ktorý znie pre každého. Predovšetkým pre tých, ktorí hľadajú Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného.
Pripojte sa k týmto hľadajúcim ženám aj vy, ktorí čítate tieto riadky, aby aj vám mohlo zaznieť možno najskôr nepochopiteľné, ale predsa len najradostnejšie a najdôležitejšie posolstvo o vzkriesení Pána Ježiša Krista, posolstvo o víťazstve života nad smrťou.

Ohodnoťte článok: