Poďakovanie

Máj 1999 / Prečítané 2171 krát
   Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli 5. mája rozlúčiť s naším drahým zosnulým Milanom SATKOM. Ďakujeme tiež za kvetinové dary a za prejavy sústrasti.
    Manželka, deti a ostatná smútiaca rodina

Ohodnoťte článok: