Spomienak na posviacku kostola

Máj 1999 / Prečítané 2179 krát


    V tomto roku - 29. júna - si pripomenieme 50. výročie posviacky zreštaurovaného kostola Božského Spasiteľa (na námestí). Posviacku kostola vtedy vykonal trnavský apoštolský adminstrátor ThDr. Ambróz Lazík, slávnostným kázateľom bol správca Spolku Sv. Vojtecha Msgr. Ján Pöstenyi.
Tento kostol vystavali evanjelici v rokoch 1653 - 1659. Za cisára Leopolda I. roku 1674 bol kostol odvzdaný katolíkom na základe zákona Cuius regio eius a bol kostolom farským až do r. 1752. V roku 1753 bol odovzdaný jezuitom, ktorí prišli do Pezinka, aby tu vykonávali rekatolizáciu mesta a okolia, ktoré bolo zachvátené reformáciou. Roku 1782 cisár Jozef II. rozpustil jezuitov. Kostol sa dostal do správy rím. kat. úradu a tento stav trvá podnes. Roku 1933 bol kostol zvonku i so strechou opravený z kostolnej pokladnice.
Kostol je stavaný v barokovom slohu. Je priestranný a po stranách má pavlač. Má päť oltárov. Hlavný oltár má dvojdielny obraz Premenenia Krista na hore Tábor a Najsvätejšej Trojice, po jeho stranách sú vzácne drevené sochy apoštolských kniežat sv. Petra a Pavla. Zvláštnosťou kostola je krídlový organ s maľbou kráľa Dávida, hrajúceho na harfe, s obrazom sv. Cecílie, patrónky cirkevnej hudby.


Ohodnoťte článok: