Vyhodnotenie literárnej súťaže

Máj 1999 / Prečítané 2167 krát
    Dňa 14. 5. t.r. bol slávnostne vyhodnotený 7. ročník literárnej súťaže žiakov a študentov O cenu primátora mesta Pezinok. Do súťaže bolo prihlásených 54 prác. Trojčlenná porota pod vedením PaedDr. René Bílika, CSc. rozhodla takto:

A) kategória - POÉZIA (žiaci)
1. Katarína Bauerová, ZŠ Na Bielenisku, názov práce - DEFINÍCIA,
2. Barbara Brezňáková, ZŠ Fándlyho - BÁSEŇ NA TRI SLOVÁ,
3. Mária Škrípová, ZŠ Na Bielenisku - VESELÉ RIADKY
B) kategória - PRÓZA (žiaci)
1. Zdenko Lopašovský, ZŠ Na Bielenisku - ČO BY SA STALO, Jana Ďuricová, ZŠ Fándlyho - ČUDNÁ STARÁ MAMA,
2. Veronika Nouzová, ZŠ Kupeckého - AMERIKA,
3. Kristína Šuttová, ZŠ Fándlyho - O ZAJKOVI, KTORÝ NEVEDEL. Čestné uznanie získala Katarína Soboličová, ZŠ Kupeckého za prácu TO SOM JA.

C) kategória - POÉZIA (študenti)
1. Miroslav Kľúčik, Obchodná akadémia - SÚBOR 5 TEXTOV,
2. Adam Jánoš, Ped. a kult. akad. Modra - O NÁS

3. Ľubomír Lindtner, Obchodná akadémia - ŽENSKÁ NEVERA

D) kategória - PRÓZA (študenti)
1. Marek Madaj, Gymnázium Pezinok - STVORENIE, PIATOK TRINÁSTEHO. Druhé a tretie miesto nebolo udelené.


    Ceny mladým autorom za prítomnosti členov poroty, učiteľov a rodičov odovzdal primátor mesta I. Pessel.
   

Ohodnoťte článok: