Spoločenská kronika

Máj 1999 / Prečítané 3254 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA

Vanesa Petríková 20.3.
Kristína Bobeková 21.3.
Matúš Slanina 23.3.
Sofia Branná 23.3.
David Branný 23.3.
Martin Pagáč 23.3.
Michaela Jurkovičová 27.3.
Dominika Sabadošová 28.3.
Martin Bernáth 28.3.
Juraj Roth 29.3.
Magdaléna Hallovnová 29.3.
Adriana Pivková 31.3.
Dominika Demovičová 1.4.
Martin Polyák 5.4.
Adrián Páleník 9.4.

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Peter Bariga 54r.
Michal Kľúčik 79r.
Štefan Rubín 68r.
Martin Tlačík 67r.
Irena Dubková 77r.
Viera Maruniaková 65r.
Jarmila Červenková 52r.
Milan Satko 41r.
Bohumil Dobrovoda 47r.
Jozef Peťko 54r.
Peter Amzler 33r.
Karol Križan 79r.
Viktor Paulen 76r.
Emília Kamenská 79r.
Mária Kállayová 47r.
Štefan Minarovič 49r.
Jozef Havelka 69r.
 
NAŠI JUBILANTI

70 - roční
Viliam Černek     3.5.
Jaroslav Jablonický     8.5.
Johana Šindlerová     8.5.
Samuel Follrich     8.5.
Ľudmila Žilinská     11.5.
Rudolf Gschwandtner     12.5.
Ľudmila Zifčšaková     17.5.
Alžbeta Skovajsová     17.5.
Hedviga Sandtnerová     17.5.
Zita Klamová     18.5.
František Klamo     22.5.
František Klobušický     23.5.
Jaroslav Axamit     25.5.
Anna Behunková     25.5.
Cecília Majtanová     26.5.
Mária Noskovičová     26.5.
Alojz Vozatár     29.5.

75 - roční
Helena Mondoková     14.5.
Juliana Marhavá     20.5.
Mária Petrašová     25.5.
Mária Stachovičová     26.5.

80 - ročná
Mária Tyková     12.5.

85 - ročná
Mária Krasňanská     13.5.

90 - ročný
Ján Oslej     1.5.
 

Ohodnoťte článok: